Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn buren van een gerechtelijke procedure?

Als de rechter vaststelt dat er sprake is van overlast kan hij een aantal uitspraken doen. De rechter kan uw buren verplichten maatregelen te treffen, een boete opleggen, het huurcontract ontbinden of schadevergoeding opleggen. Het is aan u om te bewijzen dat uw buren daadwerkelijk overlast plegen. Omdat een gerechtelijke procedure kostbaar is, vooral als u de zaak verliest, is het raadzaam om altijd eerst een brief te sturen naar uw buren. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Heeft u last van burenoverlast in welke vorm dan ook en wilt u dat hier wat aan gedaan wordt? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Waarom en hoe moet ik een dossier bijhouden omtrent de overlast?

Als u een dossier heeft opgebouwd omtrent de overlast die u ondervindt kunt u de overlast beter bewijzen. De bewijslast ligt bij u en daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te vergaren waaruit blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van overlast. In het dossier kunt u onder anderen geluidsopnamen, brieven, een dagboek met klachten en de duur van de klachten en eventuele rapporten van specialisten opnemen. Wilt u tips over het bijhouden van een dossier? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Wanneer kan de politie mij helpen bij burenoverlast?

De politie kan voor u optreden als u last heeft van nachtelijke burenoverlast. Zij kunnen uw buren dan een boete opleggen voor nachtelijk burengerucht. Dit kan de relatie met uw buren echter erg verslechteren. Probeer daarom altijd eerst zelf contact met uw buren op te nemen om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Heeft u last van geluidsoverlast en wilt u de relatie met uw buren niet aantasten? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Wat te doen als er teveel bewoners in het huis naast mij wonen?

Als er teveel personen in een huis wonen heeft dat al snel als gevolg dat er overlast wordt gepleegd. De eerste stap die u zet als u overlast ondervindt van het feit dat er teveel personen in een huis wonen is het aanspreken van uw buren. Dit kunt u het beste doen door middel van een brief. In de brief verzoekt u uw buren de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Veranderen uw buren niks aan de situatie? Dan kunt u zich wenden tot uw gemeente. Uw buren overtreden dan namelijk hoogstwaarschijnlijk de leefmilieuverordening, het bestemmingsplan of de huisvestingsverordening. Ondervindt u overlast doordat er in een huis teveel personen wonen? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Mogen mijn buren stookoverlast veroorzaken?

Nee dat mogen zij niet. Het is wettelijk verboden om op een erf of terrein handelingen te verrichten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid. In eerste instantie is het verstandig om uw buren een brief te sturen waarin u hen verzoekt de overlast te verminderen. U kunt hiervoor onze standaardbrief downloaden of ons een brief op maat laten opstellen. Als zij u hierin niet tegemoet willen komen kunt u zich wenden tot de gemeente. Wanneer zij de overtreding vast hebben gesteld zullen zij maatregelen treffen die de overtreding teniet doen. Heeft u last van stookoverlast? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Kan ik iets doen tegen geluidsoverlast van een basisschool of kinderdagverblijf?

Ook basisscholen en kinderdagverblijven mogen geen overlast plegen. Zij dienen rekening te houden met u als buren. Tegen elk geluid van basisscholen en kinderdagverblijven kunt u iets doen behalve tegen het geluid van spelende kinderen. Basisscholen en kinderdagverblijven hoeven namelijk geen rekening te houden met het geluid van spelende kinderen. Heeft u last van geluidsoverlast door een basisschool of kinderdagverblijf? Download dan onze standaardbrief of laat één van onze juristen een brief op maat voor u opstellen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand webformulier of bel ons op 088 - 374 79 76.

Wanneer moet ik naar de rechter?

Wij raden aan om niet direct naar de rechter te stappen maar eerst tot overeenstemming proberen te komen met uw buren door middel van gesprekken. Een gerechtelijke procedure zorgt er vaak voor dat de relatie tussen buren er niet beter op wordt en wellicht kan het probleem zonder een gerechtelijke procedure ook worden opgelost. Daarnaast kan een gerechtelijke procedure erg langdurig en kostbaar zijn. Daarnaast is het niet bij elke vorm van overlast raadzaam om naar de rechter te gaan omdat enige hinder is toegestaan. Pas als er sprake is van onrechtmatige hinder is er kans dat de civiele rechter een uitspraak zal doen in uw voordeel. Of hinder onrechtmatig is hangt onder anderen af van de ernst van de hinder en de duur daarvan. Als er sprake is van nachtelijk burengerucht kunt u zelfs aangifte doen bij de politie tegen degenen die u hinder toebrengen. In het Wetboek van Strafrecht is namelijk geregeld dat dit verboden is. De politie moet er op toezien dat dit verbod niet wordt geschonden. Als vervolg op uw aangifte kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging waarna een strafrechtelijke procedure wordt opgestart.

Hoe kan ik overlast aantonen?

Als gesprekken met of brieven aan uw buren niets opleveren zult u verdere stappen moeten ondernemen om de overlast te laten stoppen. In dat geval is het van belang dat u kunt aantonen dat uw buren daadwerkelijk overlast veroorzaken. Hiervoor dient u de nodige informatie te hebben. Daarom is het raadzaam om alles omtrent de overlast vast te leggen in een dossier. Denk hierbij aan filmpjes, geluidsopnames, brieven en andere documenten waaruit blijkt dat er sprake is van overlast. Het dossier kunt u uiteraard ook opstellen in samenwerking met andere buren als zij ook overlast ondervinden. Hoe meer bewijs u heeft hoe beter.

Waarom zou ik een brief naar mijn buren sturen?

Als de buren niet stoppen met hetgeen u overlast toebrengt nadat u meerdere malen heeft aangegeven hier last van te hebben of zich niet houden aan de gemaakte afspraken is het aanbevelenswaardig een brief te schrijven. In de brief kun je aangeven dat je nog steeds overlast ondervindt en de buren verzoeken de overlast zo snel mogelijk te beëindiging. In de brief kunt u ook aangeven dat u, wanneer uw buren niet stoppen met hinder veroorzaken, u verdere stappen zal gaan ondernemen. Op deze manier kunt u aantonen dat u de buren genoeg heeft gewaarschuwd en kunt u wellicht tot een oplossing komen met uw buren zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen.

Wat kan ik doen als mijn verhuurder geen maatregelen neemt?

Als de verhuurder geen maatregelen neemt tegen de medehuurder die overlast veroorzaakt heeft u verschillende manieren waarop u de verhuurder kunt dwingen om in te grijpen. Allereerst kunt u een vordering tot nakoming in laten stellen bij de rechter. U eist dan dat de verhuurder er alsnog voor zorgt dat hij zijn verplichting nakomt. Daarnaast is het mogelijk om een vordering tot nakoming in te stellen. Bij een dergelijke vordering is het mogelijk om nevenvorderingen in te stellen. Mogelijke nevenvorderingen zijn huurvermindering of opschorting van de huurbetaling. Tot slot is het mogelijk om de huurovereenkomst te ontbinden.

Best verkochte standaardbrieven

Download bij Burenoverlast een standaardbrief en pas deze aan naar je eigen situatie. Zo heb je snel een brief geschreven door een gespecialiseerde advocaat tegen je buren overlast.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u een vraag of een specifiek probleem? Neem gerust contact op met onze juridische intakebalie. Wij behandelen uw vraag z.s.m. en u ontvangt vandaag nog een reactie op uw vraag. Uw bericht wordt veilig & betrouwbaar verzonden over SSL.

Bel: 088 - 374 79 76 voor een gratis intakegesprek. Of vul ons formulier in: