Problemen met
Erfafscheiding?

  • Advies hoe problemen op te lossen
  • Handige juridische modelbrieven
  • Brieven op maat gemaakt

Vraag vrijblijvend advies van een juristErfafscheiding

Hebben uw buren een schuur gebouwd of een boom geplant op de erfgrens? Neemt een gebouw van uw buren licht weg van uw perceel of maakt het een inbreuk op uw privacy? Of hebben uw buren tegen de scheidsmuur die op uw erfgrens staat gebouwd waardoor schade is ontstaan? Deze situaties kunnen erg vervelend zijn. Wij helpen u graag om tot een oplossing te komen met uw buren.

Bebouwing op erfgrens

Als uw buren een schuur willen bouwen over de erfgrens waardoor de schuur voor een deel op uw perceel staat hebben zij vooraf uiteraard uw toestemming nodig. Als uw buren geen toestemming aan u hebben gevraagd maar wel op uw perceel hebben gebouwd kunt u eisen dat het deel dat op uw perceel staat wordt afgebroken. U kunt er ook voor kiezen om een bepaald bedrag van uw buren te vorderen waarna uw buren het stuk op uw perceel mogen laten staan. Wat ook een optie is, is dat u tegen betaling het gedeelte van het erf waarop gebouwd is overdraagt aan uw buren. Download de brief

Schutting of muur op erfgrens

Ook kan het zo zijn dat uw buren tegen de scheidsmuur die op de erfgrens staat bouwen. Als de muur onderdeel is van uw woning moet u toestemming geven voordat uw buren tegen de muur mogen bouwen. Hiervoor maakt het niet uit of de muur op of over de erfgrens staat. Als de muur geen onderdeel is van uw woning, maar het een gewone scheidsmuur betreft mogen uw buren tot de helft van de muur inbalken. Dit houdt in dat uw buren tot de helft van de dikte van de muur veranderingen mogen aanbrengen zoals ankers. Regel is wel dat de daarmee verbonden werken niet mogen worden beschadigd. Wordt er wel schade veroorzaakt dan moeten uw buren deze schade aan u vergoeden of herstellen. Download de brief

Hinder bij erfafscheiding

Een eigenaar van een erf mag op basis van de wet niet onrechtmatige hinder toebrengen aan eigenaars van andere erven. Hieronder wordt ook verstaan het onthouden van licht of het maken van een inbreuk op de privacy. Wanneer uw buren u het licht van uw perceel ontnemen of inbreuk maken op uw privacy doordat uw buren door een uitbouw bijvoorbeeld bij u naar binnen kunnen kijken kan dit onrechtmatig zijn. Download de brief

Erfdienstbaarheid

Bij deze regels is het van belang er rekening mee te houden dat het zo kan zijn dat uw buren een vorm van erfdienstbaarheid hebben afgesproken. In dat geval is de erfdienstbaarheid bindend en hoeven zij geen toestemming van u te vragen als zij op of over de erfgrens willen bouwen. Het kan zijn dat uw buren toch een omgevingsvergunning hebben ontvangen van de gemeente om te bouwen op de erfafscheiding zonder dat u toestemming heeft gegeven. De gemeente kijkt bij het geven van een omgevingsvergunning namelijk niet naar de eigendom van de grond. Ondanks een omgevingsvergunning kan er bij onrechtmatige bouw of hinder alsnog worden opgetreden tegen uw buren. Een omgevingsvergunning wordt namelijk verleend op basis van algemene gronden en hierbij wordt met individuele omstandigheden meestal geen rekening gehouden. Download de brief

Schrijf een juridische brief!

Bouwen uw buren op uw grond zonder uw toestemming, neemt het gebouwde uw licht weg of maakt het een inbreuk op uw privacy? Wij helpen u graag om een juridisch onderbouwde brief te schrijven aan uw buren. Bel ons voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek waarna één van onze juristen u zo snel mogelijk verder zal helpen. Download de brief

Schakel onze hulp in

Als praten met uw buren niet helpt en uw buren zich onredelijk opstellen is het onvermijdelijk om verdere stappen te ondernemen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het burenrecht en kunnen de situatie beoordelen en u helpen om tot een oplossing te komen met uw buren. Zo bieden wij standaardbrieven voor een vast tarief aan, maar kunnen wij ook een brief op maat voor u opstellen. Bel ons voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek waarin wij de mogelijkheden kunnen bespreken of download één van onze standaardbrieven. Download onze brief

Best verkochte standaardbrieven

Download bij Burenoverlast een standaardbrief en pas deze aan naar je eigen situatie. Zo heb je snel een brief geschreven door een gespecialiseerde advocaat tegen je buren overlast.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u een vraag of een specifiek probleem? Neem gerust contact op met onze juridische intakebalie. Wij behandelen uw vraag z.s.m. en u ontvangt vandaag nog een reactie op uw vraag. Uw bericht wordt veilig & betrouwbaar verzonden over SSL.

Bel: 088 - 374 79 76 voor een gratis intakegesprek. Of vul ons formulier in: